Patchworková dílna

Život je jedna velká dílna.

Úvod

Vítám vás na mých stránkách ne jen o patchworku.Ten bude ale hlavním tématem těchto stránek.

Budu zde prezentovat vše co mě baví a zajímá.

S patchworkem jsem se seznámila v r.1997.

Od r.2003 jsem se mu začala plně věnovat po absolvování základního kurzu.

Také jsem v tomto roce zhlédla mezinárodní výstavu patchworku ve Wiesbadenu v Německu.

Chyběla mi ale kamarádka s kterou bych se mohla dělit o rady.

Rozhodla jsem se pro zřízení patchworkového klubu.

Po půlročním hledání klubovny jsem v září r.2004 začala s činností klubu.

Klubovnu mi poskytlo město zdarma a proto můžu činnost v ní provozovat bez poplatku.

Scházíme se jednou za měsíc a klub má asi 20 členek.

Zúčastnili jsme se několika výstav a přednášek o patchworku.

Budu zde uvádět jak aktuality klubu-tak i různé návody.

Nejsem profesionál a vše co dělám je výplod mého zájmu o danou věc s vyplněním volného času.

Přeji ať se vám tu líbí.

Jana Pastorková